EN  |   ARM
banner dilijan
banner livegames2
banner livevideo2
banner gallery2
facebook twitter rss
Contact
Geoffrey Borg
FIDE Chief Executive Officer
Email      Այս էլ.փոստի հասցեն պահպանված է spam bots-երից, պետք է JavaScript-ին հնարավորություն տալ դիտելու համար
Phone     (+7) 9151333670, (+356) 99434729

GM Smbat Lputian
Vice President Armenian Chess Federation
E-mail:   Այս էլ.փոստի հասցեն պահպանված է spam bots-երից, պետք է JavaScript-ին հնարավորություն տալ դիտելու համար
Phone:   (374) 10-448476
Mobile:   (374) 91-417064

Chief Arbiter: Armen Nikogosian
E-mail:  Այս էլ.փոստի հասցեն պահպանված է spam bots-երից, պետք է JavaScript-ին հնարավորություն տալ դիտելու համար
Mobile:  (+374) 93563763

Deputy Arbiter: Margarita Tandashvili
E-mail:   Այս էլ.փոստի հասցեն պահպանված է spam bots-երից, պետք է JavaScript-ին հնարավորություն տալ դիտելու համար

Chairman Appeals Committee: Nona Gaprindashvili

Communication Director: Aghasi Inants
E-mail:   Այս էլ.փոստի հասցեն պահպանված է spam bots-երից, պետք է JavaScript-ին հնարավորություն տալ դիտելու համար
Mobile:   (+374) 93486464


 
© FIDE Grand Prix 2013    |    www.fide.com    |    grandprix.fide.com